Peter Familias

En blogg om livet som ensamstående pappa slash trött akademiker slash njutningsmänniska

Posts Tagged ‘storken

Pseudovetenskap

with 8 comments

Jag har alltid fascinerats av tidningsartiklar där man okritiskt refererar forskningsrön. Nu senast
att frukostslarv ger tidigare sexdebut. Jag kan förstå när Aftonbladet och Expressen tar in sån skit, men att DN inte har någon kritiskt tänkande person som ser den logiska bristen i resonemanget utan bara slänger upp det är tragiskt.

För ärligt talat (och nu kommer grundkursen i vetenskaplig teori), bara för att man har funnit en samvariation mellan X (”dåliga” frukostvanor) och Y (tidig sexdebut) betyder det inte att man har funnit orsakssambandet. X kan naturligtvis orsaka Y, men det kan lika gärna vara tvärtom. Eller så kan det vara en ren tillfällighet. Eller mer troligt – att både X och Y orsakas av en annan faktor – Z. Som i det här fallet skulle kunna vara osäkerhet, otrygghet eller vad som helst.

Ändå är det genusvetenskapen som kritiseras, medan sån här skit slipper undan HELA tiden.

En parallell… en undersökning i Storbritannien visade att barnafödandet (genomsnittligt antal födda barn per kvinna) och förekomsten av stork (genomsnittligt antal storkar per ytenhet) samvarierade. Utifrån detta skulle naturligtvis folk kunna hävda att man bevisat att det är storken som kommer med bebisarna. Men sanningen var naturligtvis att den okända faktorn Z påverkade både barnafödandet och storktätheten. I det här fallet handlade det om agrarfaktorn, dvs hur lantligt ett område var. I lantliga områden föder kvinnor fler barn än i stadsområden och naturligtvis är storkar vanligare förekommande på landsbygden än inne i städerna.

Annonser